CAMPLIFE.bg
CAMPLIFE.bg

Правила за домакини

Хостване на обява

Като домакин, Camplife ви предлага възможността да споделите вашето място за настаняване (каравана, бунгало, вила, апартамент) или друга домакинска услуга с нашата общност от къмпинг любители - и да печелите пари, правейки това. Лесно е да създадете обява и вие контролирате как хоствате – задайте своята цена, наличност и правила за всяка обява.

Договаряне с гости

Когато приемете заявка за резервация или получите потвърждение за резервация чрез платформата Camplife, вие сключвате договор директно с госта и носите отговорност за предоставянето на услугата домакин при условията и на цената, посочени във вашата обява. Вие също се съгласявате да плащате приложими такси, като таксата за обслужване на Camplife (и приложимите данъци) за всяка резервация.

Изплащане и комисионни

Комисионните разходи към нашата платформа са 5% от цената на резрвацията. Изплащането става най-рано 7 работни дни след датата на резервацията. Camplife Payments ще приспадне дължимите от вас суми от изплащането, освен ако ние и вие се съгласим с различен метод.

Всички условия, които включвате във всеки допълнителен договор с Гостите, трябва да са в съответствие с настоящите Общи Условия предоставени във вашата обява и да бъдат на видно място в описанието на Обявата ви.

Независимост на домакините

Отношенията ви с Camplife са на независимо физическо или юридическо лице, а не на служител, агент, съвместно предприятие или партньор на Camplife, с изключение на това, че Camplife Payments действа като агент за събиране на плащания, както е описано в Условията за плащания. Camplife не насочва и не контролира вашата хост услуга и вие разбирате, че имате пълна преценка дали и кога да предоставяте услуги за хостинг и на каква цена и при какви условия да ги предлагате.

Your Travel Journey Starts Here

Sign up and we'll send the best deals to you